Meri-Lapin Vesi Oy

Meri-Lapin Vesi Oy on Meri-Lapin kuntien vuonna 1997 perustama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on hyvälaatuisen talousveden hankinta ja toimittaminen osakaskuntien tarpeisiin. 

Yhtiön omistajakunnat ja niiden omistusosuudet ovat:
Kemin kaupunki 45%
Tornion kaupunki 45%
Keminmaan kunta 7%
Tervolan kunta 3%

Omistus jakautuu kuntien vesivarausten suhteessa.

Yhtiö toimii tukkuvesiyhtiönä, joka myy veden omistajakuntien vesiyhtiöille. Veden jakelun yksityisasiakkaille hoitavat kuntien omat vesiyhtiöt.
Meri-Lapin Vesi Oy:n vedenkäsittelylaitos ja toimisto