Ajankohtaista

Tiedotus maanomistajille


Meri-Lapin Vesi Oy uusii johtoalueella olevia runkovesijohdon ilmanpoistokaivoja ja huuhtelukaivoja Tervolassa, Keminmaassa, Torniossa ja Kemissä. Työt alkavat syyskuussa 2017, ja jatkuvat kesään 2018 saakka.

Ilmanpoistokaivojen ja huuhtelukaivojen uusinnoilla varmistetaan vesijohtolinjan toiminta ja vesihygieenisyys.

Työalueilta poistetaan kasvillisuus ennen työn alkua. Kaadetut puut ovat maanomistajan omaisuutta, joita Meri-Lapin Vesi Oy ei poista johtoalueelta. Joissakin työkohteissa työ edellyttää liikkumista johtoalueen ulkopuolella. Näissä tapauksissa Meri-Lapin Vesi Oy sopii liikkumisesta erikseen maanomistajan kanssa.

Kaivojen uusimistöitä koskeviin kysymyksiin vastaa käyttöpäällikkö Reino Parkkila, puh.040-8341931.

Kaivojen karkea sijainti on esitetty uusimiskohteiden indeksikartassa, ja tarkempi sijainti kohdekohtaisilla kartoilla (linkki sivun alareunassa "Sijaintikartat_1-45.pdf"). Indeksikartan numerot viittaavat kohdekohtaisten karttojen piirustusnumeroihin. Kohdekohtaisilla kartoilla kaivojen uusimiskohteet on merkitty ympyräsymbolilla.


Meri-Lapin Vesi Oy