Veden käsittely

Vedenkäsittelylaitoksessa pohjavettä ilmastetaan ja sen pH:ta nostetaan, jolloin maaperästä pohjaveteen liuennut rauta ja mangaani saostuvat. Ilmastuksen ja pH:n noston jälkeen vesi johdetaan hiekkasuodattimiin (Dynasand), joihin saostunut rauta ja mangaani jäävät. Puhdistuksen jälkeen vesi johdetaan Lautiosaaren alavesisäiliöön. Prosessissa syntyvät suodattimien pesuvedet käsitellään lamelliselkeyttimillä.
Vedenkäsittelylaitoksen mitoitusvirtaama on 6000 m3/d. Laitoksen käyttöaste on normaalitilanteessa noin 17% eli sen läpi menee vettä noin 1000 m3/d. Raudattoman pohjaveden saatavuuden vähentyessä keväisin ennen lumien sulamista joudutaan laitoksen käyttöastetta nostamaan.

Laitoksella käytetään seuraavia neljää kemikaalia:

pH:n nostoon natriumhydroksidia (lipeää)
loppuhapetukseen kaliumpermanganaattia KMnO4
saostukseen rautasuolaa (ferrisulfaattia)
desinfiointiin natriumhypokloriittia
Laitoksen puhdistusprosessiin tulevan ja lähtevän veden laatu raudan, mangaanin, pH:n ja kovuuden suhteen on:
 
                                Raakavesi     Puhdistettu vesi
Rauta (mg/l)         1,2              0,02
Mangaani (mg/l)     0,28              0.014
pH                         7,33                    7,58
Kovuus (mmol/l) 1,9                    1,9

Vedenkäsittelylaitos on otettu käyttöön vuonna 2000.

Pohjaveden tarkkailuputki