Hallinto

Yhtiön hallituksessa on edustaja jokaisesta neljästä omistajakunnasta.

Hallituksen kokoonpano toimikaudella 2021-2022 on seuraava:
Mika Grönvall, Kemin kaupunki
Markus Kannala, Tornion kaupunki
Jukka Kuula, Keminmaan kunta
Mika Simoska, Tervolan kunta.