Veden hankinta


Meri-Lapin Vesi Oy:llä on 22 vedenottamoa joista vesi pumpataan suoraan jakeluun ja 4 raakavedenottamoa joiden vesi käsitellään raudan ja mangaanin poistamiseksi.
Vedenkäsittelylaitos sijaitsee Keminmaan lautiosaaressa ja sen läpi johdetaan 10-30% vedestä.
Vedenottamot sijaitsevat Tervolan, Tornion, Kemin ja Keminmaan kuntien alueilla. Kaikki vedenottamot ovat tyypiltään siiviläputkikaivoja. Kaivojen siiviläosat ovat noin 5 – 10 metrin syvyydellä maanpinnasta ja kaivojen halkaisijat ovat 160 – 400 mm.
Vedenottamoilta vesi johdetaan alavesisäiliöihin ja edelleen kuntien vesiyhtiöille kulutukseen.
Ennen verkostoon syöttämistä vesi UV desinfioidaan ja siihen lisätään natriumhypokloriittia hygieenisyyden varmistamiseksi.
Yhtiöllä on runkovesijohtoverkostoa noin 157 km ja 5 alavesisäiliötä, joiden kokonaistilavuus on yhteensä 4150 m3. Paineenkorotusasemia on 3 kpl.

 

Yksi Meri-Lapin Vesi Oy:n vesisäiliöistä