Veden käsittely

Kuva: Meri-Lapin Veden vedenkäsittelylaitoksen prosessikaavio.

Vedenkäsittelylaitoksessa pohjavettä ilmastetaan ja sen pH:ta nostetaan, jolloin maaperästä pohjaveteen liuennut rauta ja mangaani saostuvat. Ilmastuksen ja pH:n noston jälkeen vesi johdetaan hiekkasuodattimiin (Dynasand), joihin saostunut rauta ja mangaani jäävät. Puhdistuksen jälkeen vesi johdetaan Lautiosaaren alavesisäiliöön. Prosessissa syntyvät suodattimien pesuvedet käsitellään lamelliselkeyttimillä.

Vedenkäsittelylaitoksen mitoitusvirtaama on 6000 m3/d. Laitoksen käyttöaste on normaalitilanteessa noin 15-20% eli sen läpi menee vettä noin 1000 m3/d. Raudattoman pohjaveden saatavuuden vähentyessä keväisin ennen lumien sulamista joudutaan laitoksen käyttöastetta nostamaan.

Laitoksella käytetään seuraavia neljää kemikaalia:

  • pH:n nostoon natriumhydroksidia (lipeää)
  • loppuhapetukseen kaliumpermanganaattia KMnO4
  • saostukseen rautasuolaa (ferrisulfaattia)
  • desinfiointiin natriumhypokloriittia

Vedenkäsittelylaitos on otettu käyttöön vuonna 2000.