Veden myynti

Meri-Lapin Vesi Oy toimii tukkuvesiyhtiönä, joka myy veden omistajakuntien vesiyhtiöille. Veden jakelun yksityisasiakkaille hoitavat kuntien omat vesiyhtiöt.

Tällä hetkellä Meri-Lapin Vesi Oy on Kemin Vesi Oy:n ja Tornion Vesi Oy:n pääasiallinen vedentoimittaja. Keminmaan Vesi Oy:n ja Tervolan Vesi Oy:n osalta Meri-Lapin Vesi Oy toimii varavesilähteenä, johon em. vesiyhtiöt voivat turvautua yhtiöiden omien ottamoiden häiriö- ja poikkeustilanteissa.

Meri-Lapin Vesi Oy myy vettä tällä hetkellä keskimäärin noin 8000 m3/d, josta noin 4200 m3/d Kemin Energia ja Vesi Oy:lle ja noin 3800 m3/d Tornion Vesi Oy:lle.

Meri-Lapin Vesi Oy:n veden myynti vuosina 2014 – 2020.